Ojcostwo
25 Luty 2018
Jeśli dziecko urodziło się poza związkiem małżeńskim lub zarejestrowanym związkiem partnerskim, a biologiczny ojciec nie uznał dziecka, biologiczna matka może rozpocząć tak zwaną akcję rodzicielską na podstawie art. 1: 394 holenderskiego kodeksu cywilnego. Procedura ta służy jedynie otrzymaniu alimentów od ojca i nie tworzy relacji rodzinnej między ojcem a dzieckiem. Procedura ta jest zatem nieco odmienna od "orzeczenia sądowego o ustaleniu ojcostwa", w którym ustanowiono więź prawną.

Adwokat matki powinien złożyć wniosek do sądu w miejscu zamieszkania małoletniego. Jeśli dziecko ma 18 lat lub więcej, dziecko będzie musiało rozpocząć procedurę samodzielnie. Mężczyzna ma możliwość obrony.

Przede wszystkim trzeba będzie ustalić, czy biologiczny ojciec potwierdza, że faktycznie jest ojcem. Jeśli zaprzecza, test DNA będzie miał zastosowanie . Zwykle kosztuje to kilkaset euro i zazwyczaj płaca dana kwotę po połowie obie strony. Jeśli mężczyzna nie chce zgadza się na test DNA , sędzia może stwierdzić na podstawie innych dowodów, że mężczyzna jest czynnikiem sprawczym dziecka.Jeśli biologiczne ojcostwo jest pewne, sędzia najpierw określi potrzeby dziecka, a następnie sprawdzi, czy ojciec ma wystarczającą zdolność do wnoszenia wkładu w koszty dziecka w formie alimentów na dziecko. Ten obowiązek alimentacyjny zostanie określony w orzeczeniu sądowym.

Jak zostało wyżej wspomniane , istnieje różnica między ojcostwem a sądowym określeniem ojcostwa. W tym drugim przypadku biologiczny ojciec również staje się prawnym ojcem. Sąd może wówczas na wniosek matki lub dziecka ustalić, że z mocą wsteczną, od urodzenia, powstaje więź rodzinna między ojcem a dzieckiem.

Działanie rodzicielskie ustanawia jedynie obowiązek alimentacyjny. Nie daje dziecku / ojcu praw , nie ma konsekwencji związanych z dziedziczeniem, nie ma konsekwencji dla nazwiska czy narodowości dziecka, ojciec nie otrzymuje władzy rodzicielskiej itp.

Chcesz dowiedzieć się więcej informacji odnośnie ojcostwa?
Zapraszamy do kontaktu z kancelaria !


Nasze-Radio.nl / Kancelaria prawna Cicek Advocatuur
Chcesz wiedzieć więcej ??
Kancelaria prawna Cicek Advocatuur
Napisz jeżeli masz pytania