Okres próbny w umowie o pracę
06 Luty 2018
Często zdarza się, że pracodawcy umieszczają w umowie okres próbny z pracownikiem. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę o pracę w okresie próbnym.

Okres próbny musi wtedy spełniać wymogi prawne oraz powinien być uwzględniony w umowie.

Jest to możliwe w umowie o pracę, ale także na przykład w układzie zbiorowym pracy. Ma to na celu ochronę pracownika, tak aby wiedział lub mógł wiedzieć, że istnieje okres próbny. Ponadto okres próbny musi być taki sam dla obu stron. Nie jest zatem możliwe na przykład ustalenie okresu próbnego na 2 miesiące dla pracodawcy i 1 miesięcznego okresu próbnego dla pracownika.

Czas trwania okresu próbnego

Okres próbny nie może być dłuższy niż maksymalny okres określony w ustawie:

W przypadku umowy na czas określony wynoszącej maksymalnie 6 miesięcy, nie można ustalić okresu próbnego.
W przypadku umowy na czas określony krótszy niż 2 lata i dłuższej niż 6 miesięcy okres próbny nie może przekroczyć 1 miesiąca.
Jeśli określonego czasu nie można skorygować w dniu kalendarzowym (na przykład w przypadku umowy na czas trwania danego projektu), okres próbny nie może przekroczyć 1 miesiąca.
W przypadku umowy na czas określony na 2 lata lub dłużej, okres próbny może wynosić 2 miesiące.
W przypadku umowy na czas nieokreślony maksymalny okres próbny wynosi również 2 miesiące.

Uwaga: w układzie zbiorowym pracy maksymalny okres 1 miesiąca może zostać odjęty, ale maksimum to 2 miesiące.

Jeżeli kolejna umowa o pracę zostanie zawarta między tym samym pracodawcą a pracownikiem, okres próbny może nie zostać uzgodniony ponownie. Jest inaczej, jeśli kolejne umowy o pracę wyraźnie wymagają różnych umiejętności lub obowiązków pracownika. Następnie okres próbny może zostać uzgodniony, jeśli doświadczenia poprzedniej umowy o pracę nie zapewniły wystarczającego wglądu w odpowiedniość pracownika do nowej pracy.

Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl