Pobierając zasiłek rodzinny z Holandii powinienem wnioskować również o rodzime 500+ ?
14 Luty 2018
Wiele rodzin pobierających zasiłek rodzinny z Holandii zastanawia się, czy polskie świadczenie 500+ ma jakikolwiek wpływ na wysokość przyznanych przez urząd SVB środków i czy może nie powinni zawnioskować o polski odpowiednik pobieranego już zasiłku. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przede wszystkim należy przypomnieć, że świadczenie 500+ jest przyznawane na pierwsze dziecko w rodzinie tylko w wypadku, w którym nie przekraczamy kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł na każdego członka rodziny. Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez dodatkowych obostrzeń. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy należy wnioskować o 500+ podczas pobierania zasiłku z Holandii należy wyjaśnić, że urząd zagraniczny, w tym wypadku holenderski, do wydania poprawnej decyzji potrzebuje informacji na temat pobieranych już przez wnioskodawcę świadczeń w Polsce. Taki wymóg istnieje, ponieważ kraj, który ma pierwszeństwo wypłat świadczeń powinien je wypłacać, a kraj bez pierwszeństwa, w którym pracuje jeden z rodziców, powinien wypłacić różnicę między zasiłkiem z Polski, a tym przysługującym w Holandii, jeżeli oczywiście okazałby się wyższy od polskiego. Jak więc określić, który kraj ma pierwszeństwo wypłat? To proste. Kraj posiadający pierwszeństwo to kraj, w którym jest się aktywnym zawodowo, bądź otrzymuje emeryturę/rentę. Innymi słowy, jeżeli dana osoba pracuje w Holandii, a współmałżonek opiekuje się dziećmi w Polsce nie mając jednocześnie zarobków, rent i emerytury, to krajem, który ma pierwszeństwo wypłacania świadczeń jest Holandia. W takiej sytuacji decyzja w sprawie 500+ będzie odmowna. W wypadku gdy wspomniany współmałżonek jest aktywny zawodowo, bądź otrzymuje rentę lub emeryturę, krajem z pierwszeństwem zostaje Polska, a Holandia może jedynie wypłacić różnicę między świadczeniami. Wtedy 500+ nie będzie się należało na pierwsze dziecko z uwagi na kryterium dochodowe, ale na każdą kolejną pociechę zasiłek zostanie przyznany. Dlaczego zatem powinienem/powinnam zawnioskować o 500+? Urząd holenderski po pewnym czasie od wprowadzenia polskiego zasiłku zaczął kontrolować wydane wcześniej decyzje pod kątem jego przyznania i będzie kontynuował ten zakres kontroli. Dzieje się tak ponieważ jeśli posiadamy więcej niż jedno dziecko (znika kryterium dochodowe w Polsce), a urząd SVB wypłacił wcześniej całość zasiłku, to możemy zostać poproszeni o przedstawienie decyzji odmownej do wspomnianego wniosku z Polski nawet, gdy pierwszeństwo do wypłaty zasiłku ma Holandia. Wnioskowanie w Polsce jest tym bardziej ważne, gdyż nie możemy zawnioskować za okres wstecz. Zatem jeśli Holandia powinna wypłacić nam jedynie część zasiłku, to musimy jak najszybciej zawnioskować o 500+ aby dostać pełny wymiar świadczeń. Pozostaje jeszcze kwestia dodatku do zasiłku rodzinnego z Holandii, który sprawia, że wypłacane świadczenia stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. Jak wspomnieliśmy wyżej, urząd SVB przy świadczeniu 500+ na drugie i kolejne dziecko może wypłacić tylko różnicę między świadczeniami. Niestety w tym wypadku okazuje się, że nawet najwyższa kwota zasiłku (286,55€ na kwartał) nie przewyższa świadczenia miesięcznego z Polski. W takich sytuacjach warto zawnioskować o tak zwany Kindgebonden Budget, który przyznaje dodatkowe świadczenie dające w zależności od dochodów rodziców i ilości dzieci od kilkudziesięciu do kilkuset EUR miesięcznie. Poniżej prezentujemy Państwu przeliczenie na przykładzie rodziny z dwójką dzieci w wieku: 11 oraz 16 lat. Kwota zasiłku rodzinnego na starsze dziecko wynosi kwartalnie 286,55€, na młodsze 243,57€. Świadczenie 500+ to w szacunkowym przeliczeniu około 115€, co na kwartał daje 345€. Do kwoty zasiłku rodzinnego z Holandii doliczamy kwartalną kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, uwzględniając łączny roczny dochód na poziomie nie wyższym niż 19500€. Pierwsza opcja, gdy prawo do świadczenia 500+ przyznane zostało tylko na młodsze dziecko. 1. Dziecko 286,55€ zasiłku + 387€ dodatku = 673,55€ 2. Dziecko 243,57€ zasiłku + 225€ dodatku = 468,57€ - 345€ (500+) = 123,57€ Razem do wypłaty z Holandii: 797,12€ kwartalnie co daje około 3500 zł na kwartał a 14.000 zł rocznie Na koniec należy wspomnieć także, iż w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, dodatek do zasiłku rodzinnego z Holandii wynosi od 351€ do nawet 386€ na miesiąc na jedno dziecko. Wówczas, nawet mając przyznane świadczenie 500+ na każde dziecko, kwoty jakie można uzyskać z Holandii są bardzo wysokie. Dla przykładu, w przypadku samotnej matki z dwójką dzieci, w wieku 16 lat i 11 lat zasiłek rodzinny przyznany będzie w kwocie standardowej, odpowiednio 286,55€ i 243,57€, natomiast miesięczna kwota dodatku na dwoje dzieci to 461€ (386€ na pierwsze dziecko, 75€ na drugie dziecko). 1. Dziecko 286,55€ zasiłku + 1158€ dodatku = 1444,55€ - 345€ (500+) = 1099,55€ 2. Dziecko 243,57€ zasiłku + 225€ dodatku = 468,57€ - 345€ (500+) = 123,57€ Razem do wypłaty z Holandii: 1223,12€ kwartalnie co daje kwotę około 5400 zł na kwartał a 21.600 zł rocznie Podsumowując, w przypadku gdy jeden rodzic pracuje w Holandii, a drugi w Polsce należy jak najszybciej zawnioskować o świadczenie 500+. Nie należy jednak przy tym rezygnować ze świadczeń holenderskich. W ten sposób pobieramy świadczenia rodzinne z obu krajów, zgodnie z prawem, bez obaw, iż jeden kraj zażąda zwrotu niesłusznie wypłaconego zasiłku.

Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska
www.rozliczsie.pl
kontakt@klosowska.com