Praca za granica a emerytura w Polsce
06 Luty 2018
Osoby pracujące na terenie Unii Europejskiej mogą liczyć również na otrzymanie emerytury z tych krajów. Nie ma tutaj znaczenia gdzie zamieszkamy czy to będzie Polska czy za granica. Emerytura należy się nam w każdym przypadku. Jeśli naszym miejscem zatrudnienia było kilka krajów Unii Europejskiej to świadczenia będą pochodzić z każdego z nich. Musza spełnić warunki określane przez prawo w danym kraju. Wynika to z międzynarodowej umowy.
W Unii Europejskiej obowiązuje zasada sumowania okresów ubezpieczenia emerytalnego. Obliczając staż pracy na terenie Polski bierze się również pod uwagę lata pracy przepracowane poza granicami Polski . Taki dodatek będzie nam obliczany do polskiego świadczenia, po przeliczeniu na złotówki.
Ważne jest aby okresy oskładkowania w kraju europejskim nie pokrywały się z tymi w Polsce. Tylko wówczas możemy liczyć na procent emerytury do lat pracy za granica. Podczas wyliczenia emerytury instytucje biorą pod uwagę okres opłacenia składek czy tez własnej działalności gospodarczej.
W krajach Unii Europejskiej występuje różny wiek emerytalny czyli wiek w którym uzyskujemy prawo do świadczeń emerytalnych. Pod uwagę brana jest ilość lat przepracowanych przez dana osobę.
Uzyskanie emerytury z zagranicy nie jest skomplikowanym procesem lecz długotrwałym.
Należy złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń emerytalnych w kraju , w którym mieszkasz lub w którym znajdowało się Twoje ostanie miejsce pracy . Jeśli nigdy nie pracowałeś w kraju, w którym mieszkasz, kraj ten przekaże Twój wniosek do kraju , w którym znajdowało się Twoje ostanie miejsce pracy. I wówczas dany kraj będzie rozpatrywał dany wniosek.
W powyższej sytuacji (na terenie Polski) korzystamy z formularza Rp-1E / E-202- czyli rozpatrzenia wniosku o emeryturę osoby zamieszkałej w Polsce , która pracowała również za granica kraju oraz formularz E207 który zawiera informacji dotyczących przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej w którym należy zestawić okresy zatrudnienia i zamieszkania za granicą . Każdy ,kto ubiega się o emeryturę za okres pracy za granica, powinien gromadzić dowody zatrudnienia poza Polska (świadectwa pracy, salarisy itp.)
Odpowiedni wniosek należy złożyć w Polsce, w najbliższym oddziale ZUS lub w jednym z wydzielonych oddziałów, które zajmują się kontaktami z określonymi krajami. Po przejrzeniu i skompletowaniu dokumentacji strona polska wysyła papiery do właściwego kraju. Jeśli wszystko się zgadza, to świadczenie zostanie wypłacone wstecz.
Polska emerytura jest jedna z najniższych w Europie. Dlatego praca za granica poza wyższym standardem życia może nam zapewnić również godna emeryturę .


Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl