Rozstanie - jak to działa?
15 Luty 2018
Zdecydowałeś się rozstać ?! Niewątpliwie trudna decyzja, której towarzyszy smutek. Niestety separacji towarzyszy również wiele zasad i formalności. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą dzieci i inne zobowiązania . Dlatego przedstawiam Wam możliwe scenariusze rozstania :

Rozstanie - bez małżeństwa - bez dzieci

Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim i nie masz dzieci, to powoduje mniej kłopotów. Nie musisz robić formalnych ustaleń w sądzie lub gminie. Musisz jednak upewnić się, że jeśli zawarłeś umowę o wspólnym pożyciu, musi ona zostać rozwiązana w sposób uzgodniony w umowie. Często jest to powiedziane w ostatnim artykule umowy.

Może się zdarzyć, że masz hipotekę , która ma oba imiona. Ważne jest, abyś zawarł dobre porozumienia dotyczące tego, kto przejmie dom i kto pokryje koszty do tego czasu. Być może dom musi zostać sprzedany. Następnie należy uzgodnić, kto je organizuje, kto płaci koszty aż do sprzedaży. Upewnij się również, że rozliczysz się ze wspólnych rachunków bankowych, anulujesz wspólne polisy ubezpieczeniowe. Możesz także chcieć dokonać innych ustaleń, na przykład dotyczących mebli, zwierząt domowych lub samochodów.

Masz prawo do otrzymania lub zobowiązania do wypłaty alimentów partnerskich, jeśli zawarłeś szczegółowe informacje w umowie o wspólnym pożyciu.

Rozstanie – bez małżeństwa - z dziećmi

Jeśli rozstajesz się i masz małe dzieci razem, mądrze jest opracować plan rodzicielski. Umowy takiego typu są uznawane przez sad wiążąca. Dlatego w późniejszych sytuacjach na drogach konfliktowych takie rozwiązanie bardzo przydaje się.

Rozstanie - małżeństwo - bez dzieci

Jeśli jesteś w związku małżeńskim i chcesz się rozwieść, musisz to zrobić przez sąd. Jeśli Ty i Twój partner nadal jesteście w stanie dobrze się komunikować , lepiej jest zrobić to razem. Za pomocą adwokata zostaje spisana umowa dotycząca domu, alimentów dla partnerów, emerytur i rachunków bankowych. Jeśli jest to podpisane, składany jest wniosek o rozwód do sądu. Umowy zawarte w przymierzu są uznawane przez sąd za wiążące. Kilka tygodni później jesteś już rozwiedziony.

Rozstanie - małżeństwo - z dziećmi

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, masz dzieci i chcesz się rozwieść, zgodnie z prawem jesteś zobowiązany do sporządzenia planu rodzicielskiego. Alternatywnie możesz sporządzić umowę (patrz wyżej). W planie rodzicielskim zapisane są wszystkie ważne informacje dotyczące dzieci : alimenty, prawa do odwiedzić , decyzje , itd. Jeśli wszystko jest na papierze i podpisane, musimy złożyć wniosek do sądu o rozwód , w tym uwzględniony plan rodzicielski . Uzgodnienia zawarte w umowie zostaną wiążąco uznane przez sad. Kilka tygodni później jesteś już rozwiedziony.

Rozstanie - brak dobrych relacji

Może tak być , że Ty i Twój partner nie macie już dobrych relacji. Porozumienie nie jest już możliwe, ale musi się odbyć, aby sporządzić umowę lub plan rodzicielski. Możecie wtedy oboje mieć swojego adwokata (nie z tego samego biura), który będzie prowadził rozmowę z druga stronę w Twoim imieniu. Nazywamy to konwersacją czterokierunkową. Podczas tego spotkania staramy się uzyskać porozumienia na papierze dotyczące finansów i dzieci. Jeśli się to uda, prawnicy składają wniosek o rozwód wraz planem rodzicielskim. Uzgodnienia i umowy zostaną wtedy uznane za wiążące przez sad. Kilka tygodni później jesteś już rozwiedziony.

Jeśli konsultacja się nie powiedzie, procedura jednostronnego rozwodu jest otwarta. Oznacza to, że ty i Twój prawnik zwracacie się do sądu o orzeczenie rozwodu, ale także o podejmowanie decyzji dotyczących dzieci i / lub finansów. Twój partner będzie miał wtedy możliwość udzielenia odpowiedzi na piśmie prawnikowi w określonym czasie. Następnie zaplanowana jest rozprawa sadowa która zostaje omawiana przed sądem w sądzie. Następnie sędzia podejmuje decyzję. Czas takiej procedury może zająć od 6 do 12 miesięcy.

Może się zdarzyć, że sędzia podejmie pilną decyzję, na przykład o to kto może mieszkać w domu podczas postępowania rozwodowego i wtedy taka decyzje sad może rozpatrzyć w ciągu dwóch tygodni . Nazywa się to "przepisem tymczasowym". Podjęta decyzja zachowa ważność do czasu zakończenia postępowania rozwodowego. Porozumienia / decyzje, które zostały ostatecznie zawarte w tej procedurze, są ostateczne i zastępują przepisy tymczasowe.
Jeśli potrzebujesz porady w tej kwestii zapraszamy na bezpłatna konsultacje w kancelarii.

Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag
T:06-84420426
Mail: kancelaria@cicekadvocatuur.nl