Rozwód a kontakty z dzieckiem
06 Luty 2018
Rozwód to jest rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sad na zadanie jednego lub obojga małżonków .Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedna z okoliczności kończących małżeństwo.
Dla większości osób rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa oraz zakończenie kontaktu z byłym partnerem. W sytuacji gdy osoby będące w związku małżeńskim nie posiadały dzieci ten stan jest możliwy , jednak jeśli małżeństwo posiadało dzieci silą rzeczy nie można zakończyć kontaktu miedzy obojgiem partnerów .
Podczas rozwodu rodziców kontakty z dzieckiem bardzo często staja się jedna z głównych kwestii spornych. W takich sytuacjach kiedy obie strony maja spor dobro dziecka przestaje być priorytetem dla obu stron.
Podczas konfliktu miedzy dwoma osobami niegdyś bliskimi sad decyduje o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem , oraz orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków ponosi obowiązek utrzymania i wychowania dziecka. Rodzice co tej kwestii zawsze mogą się porozumieć , sad w takim przypadku uwzględni pisemnie porozumienie , małżonków oraz ich wspólny sposób wykorzystania władzy rodzicielskiej wobec małoletniego , jeśli tylko ustalenia małżonków są zgodne z dobrem małoletniego.
W sytuacji gdzie sad orzekł o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym , jednak w sytuacji gdy wyrok jest nie respektowany i realizowany przez jednego z rodziców małoletniego , z którym dziecko stale przebywa to rodzic pozbawiony kontaktu może dochodzić swoich praw w sadzie.
Są przypadki kiedy to rodzic utrudni kontakty małoletniego z drugim rodzicem wtedy można skorzystać z pomocy policji , aby dziecko odebrać a tym samym realizować postanowienie sadu .
Trzeba również podkreślić ze takie rozwiązanie sytuacji wywołuje dużo emocji i nie potrzebnego stresu u dziecka które to do końca nie rozumie co się wokół niego dzieje. Ponadto w sytuacjach kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana z różnych powodów bądź dochodzi do nadużycia władzy rodzicielskiej w takiej sytuacji można złożyć wniosek do sadu o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.
Jednak należy pamiętać , ze rodzic odizolowując drugiego rodzica , burzy prawidłowy obraz rodzicielstwa , bez względu na to , czy rodzice są razem , czy tez nie.Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl