Umowa koalicyjna, urlop partnerski przedłużony
09 Marzec 2018
Rząd Rutte III zgodził się w porozumieniu koalicyjnym "Pewność w przyszłości", że urlop macierzyński dla partnerów zostanie przedłużony. Według gabinetu urlop partnerski po urodzeniu przyczynia się do rozwoju więzi między partnerem a dzieckiem. Urlop poprawiłby także szanse kobiet na rynku pracy, ponieważ zmniejsza się różnica między długością urlopu kobiet i mężczyzn.

Aktualny urlop macierzyński

Od 2002 r. Partnerom przysługują dwa dni urlopu macierzyńskiego wypłacane przez pracodawcę na podstawie ustawy o pracy i opiece. Urlop musi zostać podjęty w ciągu czterech tygodni. Nie ma znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin czy w niepełnym wymiarze godzin.

Od 2014 r. Po dwóch dniach urlopu macierzyńskiego partner może również skorzystać z trzydniowego urlopu rodzicielskiego. Jest to nieopłacone, chyba że w układzie zbiorowym uzgodniono inaczej. Pracodawca nie może odmówić urlopu wychowawczego.

Zmiana z dniem 1 stycznia 2019 r

Od 1 stycznia 2019 roku urlop partnerski musi zostać przedłużony do pięciu dni zgodnie z umową koalicyjną, co oznacza, że partnerom należy wypłacić trzy dodatkowe dni urlopu.

Dzięki umowie koalicyjnej wniosek legislacyjny "Przedłużenie urlopu macierzyńskiego w celu wzmocnienia więzi między partnerem a dzieckiem" zostanie wycofany.

Dzięki tej ustawie urlop macierzyński (również) zostałby przedłużony na okres pięciu dni. Jednak te trzy dodatkowe dni urlopu nie byłyby finansowane przez pracodawcę, ale dzięki zasiłkowi UWV.

Zmiana z 1 lipca 2020 r

Większa ekspansja zgodnie z planami będzie musiała zostać wdrożona od 1 lipca 2020 r. Od tego momentu partnerzy mają prawo do dodatkowego pięciotygodniowego urlopu macierzyńskiego, który może zostać przyjęty w ciągu sześciu miesięcy po urodzeniu dziecka. Podczas urlopu pracownik otrzymuje 70% wynagrodzenia (do 70% maksymalnego dziennego wynagrodzenia). Pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia za dodatkowy urlop macierzyński, ponieważ płaci on z zasiłku od UWV.

W kwietniu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący wprowadzenia obowiązkowego dziesięciodniowego urlopu ojcowskiego w UE. Było to już normą w wielu krajach UE.

W porównaniu z sąsiednimi krajami UE widać, że Holandia pozostaje w tyle (z obecnym ustawodawstwem) pod względem długości urlopu partnerskiego. Na przykład partnerzy w krajach UE otrzymują Portugalia 20 dni, Bułgaria 15 dni, Polska i Dania 14 dni i Belgia 10 dni. W Słowenii natomiast jest to nie mniej niż 90 dni wolnego, a natomiast Finlandia z 54 dniami i Litwa z 30 dniami. Kraje bez dni urlopu to Cypr, Czechy i Niemcy.

Rzad Rutte III wiążą się z istotnym rozszerzeniem urlopu partnerskiego. Dzięki temu Holandia w dużym stopniu realizuje wniosek Komisji Europejskiej. Jeśli liczba dni wolnych w czołówce pozostanie taka sama, Holandia nawet znajdzie się w pierwszej trójce!