WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KREDYT WE FRANKACH SZWAJCARSKICH
06 Luty 2018
W przypadku kredytów we frankach banki maja wiele na sumieniu. Banki zaniedbały obowiązki informacyjne jakie ciążyły na profesjonalistach w zakresie usług finansowych lub tez celowo wprowadziły klientów w błąd.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znowelizowano wiele ustaw i przepisów. Ustawodawca proponuje nowe rozwiązania które budzą dużo wątpliwości i zastrzeżenia mowa tutaj o modyfikacji terminów przedawnienia roszczeń.
Duża część kredytów we frankach szwajcarskich była brana w latach 2006 oraz 2007 i biorąc pod uwagę obowiązujący przy takich umowach okres przedawnienia ,to część osób zrezygnowała z walki sadowej.
Jest to błędne podejście , gdyż przedawniło się wyłącznie roszczenie o zwrot niezależnie naliczonych zbyt wysokich rat za okres sprzed kilkunastu lat od dnia w którym składamy pozew. Większość umów we frankach szwajcarskich to umowy nieważne, co oznacza iż bank będzie musiał zwrócić całość wpłaconych rat z tytułu kredytu do dnia dzisiejszego. Nieważność umowy kredytowej nie przedawnia się !
Nadmierna chce zysku Banków sprawiła , ze bardzo wiele polskich rodzin znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji.

Dlatego nasza kancelaria współpracuje z adwokatami w Polsce którzy na co dzień walczą po stronie kredytobiorców.


Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl