Zaległości z płaceniem czynszu ? Eksmisja z mieszkania ?
06 Luty 2018
Jeśli zaległości czynszowe wynoszą trzy miesiące lub więcej to właściciel lub wspólnota mieszkaniowa może pozwać cię na podstawie "wielokrotnego naruszenia umowy". Jeśli zostałeś już wezwany do zapłaty przez wynajmującego z powodu zaległości w czynszu i pojawiły się nowe zaległości czynszowe to właściciel nieruchomości, może dochodzić należności droga sadowa oraz eksmisji z mieszkania.
Rozwiązanie umowy najmu i eksmisja
Właściciel lub wspólnota mieszkaniowa kieruje wniosek do sadu z nakazem spłaty zadłużenia. Ponadto wnioskodawca w pozwie do sądu może wnioskować o wypowiedzenie dzierżawy wraz z eksmisja lokatorów .
Wezwanie do sadu i co teraz ?
Gdy tylko komornik doręczy Ci wezwanie, musisz natychmiast podjąć szereg działań. Przede wszystkim musisz złożyć wniosek do Departamentu Usług Socjalnych swojej gminy, aby uzyskać specjalną pomoc w spłacie zaległego czynszu. Gmina może zapewnić Ci to jako pomoc pożyczkową lub jako „prezent”. Poproś o pisemne potwierdzenie Twojej prośby o specjalną pomoc z gminy. Dotyczy to również sytuacji, w której gmina następnie wysyła wniosek o odrzucenie w celu uzyskania specjalnej pomocy. Poproś o pisemne odrzucenie prośby o pomoc ze strony gminy. Możesz wnieść sprzeciw wobec tej decyzji gminy i wnieść odwołanie do sądu. Po drugie, musisz natychmiast zarejestrować się w urzędzie gminy w celu uzyskania polubownego planu spłaty długu lub spłaty zadłużenia. W niektórych gminach takie rozwiązanie zapewnia komunalny bank kredytowy (GKB). Upewnij się też, że masz pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku o polubowne rozwiązanie spłaty zadłużenia od gminy lub banku kredytowego.
Odroczenie terminu
W takim razie ważne jest, aby zwrócić się do sądu rejonowego o odroczenie terminu rozprawy. W tym przypadku również ważny jest dowód, iż złożony wniosek o odroczenie w odpowiednim czasie. Jeśli złożysz wniosek o odroczenie przed sądem na czas, otrzymasz czterotygodniowe przedłużenie postępowania. Następnie możesz przedłużyć to odroczenie, żądając ponownego odroczenia wezwania przed upływem następnego terminu. Otrzymasz dalsze cztery tygodnie od sądu. Nie ma przykładu wezwania do odroczenia. Możesz to zrobić z (ręcznie napisaną) literą, jeśli chcesz.
Taki obieg spraw pozwoli pozyskać więcej czasu na spłatę należności oraz przygotowanie obrony.
Jeśli potrzebujesz porady w tej kwestii zapraszamy na bezpłatna konsultacje w kancelarii.


Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl