Zwolnienie trybie natychmiastowym z pracy ….
06 Luty 2018
Natychmiastowe zwolnienie z pracy jest najbardziej irytującą formą zwolnienia i najwyższa sankcja wobec pracownika. Przez natychmiastowe zwolnienie pracownik traci prace oraz dochód. Rzeczywiste zwolnienie ma zatem poważne konsekwencje dla pracownika. Pracodawca nie może po prostu zwolnić pracownika musi to być ważny powód. Powód lub konsekwencje tego powodu muszą być na tyle poważne, aby pracodawca nie mógł być zobowiązany do kontynuowania zatrudnienia.
Pracodawca może zwolnić pracownika tylko jeśli ma ku temu uzasadniony powód. Musi natychmiast poinformować pracownika jaki to powód. Nie ma jednoznacznej definicji tego.

Zasadniczo dotyczy to poważnych lub bardzo poważnych kwestii, takich jak:

-zachowania przestępcze, takie jak kradzież i oszustwo.
-odmowa pracy bez uzasadnionego powodu
-naruszenie poufności
-przemoc

Więcej przykładów można znaleźć w rozdziale 7: 678 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Kontekst ma również znaczenie przy ustalaniu, czy tak naprawdę dotyczy pilnego powodu.
Forma zwolnienia pracodawca powinien złożyć ustnie i najlepiej na piśmie. Powinien jasno określić ,dlaczego umowa o pracę nie może być kontynuowana oraz powinien być w stanie udowodnić to konkretnymi argumentami.

Pracodawca może natychmiast zatrzymać płace płatnicze.
Pracodawca nie musi już wypłacać wynagrodzenia z ważnego powodu do natychmiastowego zwolnienia.
Jedna z konsekwencji jest brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba zwolniona może być uprawniona do świadczenia z pomocy społecznej od swojej gminy.
Warto zwrócić uwagę ze nie wszystkie zwolnienia dyscyplinarne są zgodne z prawem dlatego warto wnieść sprzeciw do zwolnienia natychmiastowego. Należy droga pisemna w pierwszej kolejności odpowiedzi na zwolnienie. Droga pisemna można wykazać iż dana osoba nie zgadza się na zwolnienie i ze jest dostępna do pracy .Samo to jednak nie wystarczy. Pracodawca może potrzymać swoje stanowisko i nie zgodzić się na powrót pracownika do pracy.
W takiej sytuacji czas na reakcje pracownika jest ograniczony ma on dwa miesiące od daty pisma o zwolnieniu na reakcje droga sadowa.
Zawsze mądrze jest skorzystać z pomocy prawnej w takiej kwestii. Dzięki czemu można zmienić formę zwolnienia, w której można zachować prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Finansowe konsekwencje zwolnienia są ogromne.
Tak wiec jeśli najpierw skorzystasz z fachowej porady to można zmniejszyć ryzyko wysokich kosztów zwolnienia.

Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl