Co warto wiedzieć o błędach medycznych
23 Czerwiec 2019
W Holandii, tak jak w każdym europejskim państwie, rocznie kilkadziesiąt tysięcy pacjentów spotyka się z różnymi zaniedbaniami w trakcie leczenia lub hospitalizacji. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy pacjentem a odpowiedzialną jednostką medyczną wprowadzono specjalny kodeks normujący postępowanie w sprawach błędów medycznych Gedragscode Openheid Medische Incidenten. Na korzyść pacjentów działa także Ustawa o jakości, skargach i sporach Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, według której każdy pacjent musi zostać poinformowany o błędzie lekarza, a informacja o zaniedbaniu zostaje włączona do jego dokumentacji medycznej.

Rodzaje błędów medycznych
Za zaniedbania wobec pacjenta odpowiada zarówno lekarz, jak i inni pracownicy służby zdrowia, jak pielęgniarki czy położne. W większości przypadków udowodnienie winy, a co za tym idzie otrzymanie odszkodowania, jest trudnym zadaniem, ponieważ szkodliwe działania, potocznie nazywane błędami medycznymi, nie zawsze są oczywiste. Czym zatem są błędy medyczne? Działanie niezgodne z zasadami sztuki medycznej i odpowiedzialności karnej można podzielić na trzy grupy:

Zaniechanie leczenia - jest poważnym zaniedbaniem, które często prowadzi do śmierci pacjenta. Są to wszystkie przypadki, gdy chory wymaga podania leków lub kwalifikuje się do zabiegu, jednak lekarz nie podejmuje żadnych działań medycznych. Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy jest tak samo ważna jak popełnienie błędu medycznego w trakcie leczenia.

Błąd w sztuce - zwany inaczej brakiem staranności to najszersza kategoria błędów medycznych. Określa sytuacje, gdy lekarz co prawda podjął się leczenia pacjenta, ale zrobił to niewłaściwie. Zakres ten obejmuje m.in. mylne postawione diagnozy, które prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia, przedawkowania leków, czy źle przeprowadzone zabiegi.

Przekroczenie uprawnień - kategoria ta obejmuje takie przypadki, gdy lekarz rozpoczął leczenie pacjenta w dziedzinie, w której nie ma specjalizacji, lub decyduje o sposobie leczenia w sytuacji, gdy nie jest do tego merytorycznie przygotowany.

Jak pacjent może dochodzić swoich praw w Holandii
Pomimo usprawnienia procedur większość poszkodowanych pacjentów czuje się zagubiona i nie ma pewności, czy dochodzić swoich praw, ani wiedzy, jak wszcząć postępowanie w sprawie odszkodowania. Już samo rozgraniczenie błędu w sztuce od braku należytej staranności w każdej sytuacji wymaga dokładnej analizy zdarzeń. Pierwszym krokiem w przypadku podejrzenia błędu medycznego jest skierowanie sprawy do Komisji Lekarskiej, która na podstawie przedstawionych materiałów dotyczących historii choroby rozpoczyna dochodzenie.


Jest ono zakończone wydaniem opinii, czy dany przypadek kwalifikuje się do jednego z trzech wymienionych rodzajów lekarskich zaniedbań. Jeżeli opinia biegłych potwierdza podejrzenia pacjenta, sprawę najlepiej skierować do kancelarii prawnej, która poprowadzi dalsze postępowanie, czyli pozwie odpowiedni organ do odpowiedzialności oraz będzie reprezentować poszkodowanego w trakcie postępowania. Przyznanie odszkodowania zależy przede wszystkim od udowodnienia, że pogorszenie stanu zdrowia miało bezpośredni związek z działaniem lub też jego brakiem ze strony personelu medycznego, a nie było jedynie komplikacją związaną z leczeniem, o której pacjent został wcześniej poinformowany. Dlatego dobrze powierzyć swoją sprawę doświadczonym specjalistom


Specjalista ds. Odszkodowań :
Aneta Warszawska
tel.: +31642787215
e-mail: aw@lesta.expert

nasze-radio.nl

Oudere Artikelen