Coraz mniej rodzin zastępczych w Holandii.
11 Lipiec 2019
W ubiegłym roku ponad 16 000 rodzin zastępczych zaangażowało się w opiekę nad prawie 23 000 przybranych dzieci. Zarejestrowano 2566 nowych rodzin zastępczych. To o 3 procent mniej niż w 2017 roku. Tak donosi Foster Care Netherlands.

W ubiegłym roku znacznie mniej osób poprosiło o informacje na temat opieki zastępczej niż rok wcześniej. Dlatego trwają prace nad nową kampanią. Nawiasem mówiąc, napływ rodziców zastępczych pozostaje wysoki w porównaniu do innych krajów.


W 2018 r. 22 441 młodych ludzi mieszkało z rodzicami zastępczymi przez krótki lub dłuższy okres czasu. 31 grudnia 2018 r. 18 486 nieletnich mieszkało z rodzicami zastępczymi. To nieznaczny wzrost w porównaniu z 2017 r. Lecz wciąż za mało.„Pozwalamy każdemu dziecku dorastać w domu tak bardzo, jak to możliwe” - mówi Esther Overweter, członek zarządu rodziny zastępczej w Jeugdzorg Nederland. „Jeśli to nie działa z ich własnymi rodzicami, najlepiej z rodzicami zastępczymi. W przypadku udanego umieszczenia ważne jest staranne dopasowanie dziecka zastępczego do rodziców
zastępczych. Ze względu na niedobór rodziców zastępczych nie zawsze jest to możliwe ”.

Opieka zastępcza jest formą pomocy młodzieży i jest oferowana przez organizacje pomocy młodzieży i rodziców, które są członkami Jeugdzorg Nederland.możliwe
Ad.nlOudere Artikelen