Coraz więcej mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat nie pracuje.
20 Lipiec 2019
Coraz więcej mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat nie jest już aktywnych na rynku pracy, według raportu KNB. Ich liczba prawie się podwoiła w ciągu dziesięciu lat. Jest to bardzo „pożądana” grupa bezrobotnych, ale oni nie mogą lub nie chcą pracować.

Spośród mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat 4,6% nie pracowało w 2009 roku. Na początku 2019 r. Liczba ta wzrosła do 8 procent, są to notatki CBS oparte na rocznym badaniu siły roboczej. Dla kobiet w tej samej grupie wiekowej odsetek ten pozostał praktycznie taki sam w ostatnich latach.„Nie wiemy na pewno, dlaczego nie szukają pracy” - mówi Peter Hein van Mulligen, główny ekonomista CBS - „To zjawisko międzynarodowe, rozszerza się... ” Odsetek niepracujących mężczyzn w tej grupie wiekowej wzrasta od dziesięcioleci. W latach 70. tylko 1 do 3 procent było bezrobotnych mężczyzn.

Od lat 80. odsetek ten zawsze jednak wzrastał. Mężczyźni wydają się wymieniać rolami z kobietami. Odsetek kobiet w tym samym wieku, które nie pracują, rzeczywiście spadł w tym samym okresie, chociaż ich odsetek jest nadal wyższy niż mężczyzn.
Ad.nl
Oudere Artikelen