Drogie i zaginione dzieła sztuki.
04 Październik 2019tekst alternatywnyNadal brakuje ponad połowy dzieł sztuki wypożyczonych ze zbankrutowanego szpitala MC Slotervaart w Amsterdamie. Podczas inwentaryzacji nie znaleziono 24 z 38 zarejestrowanych dzieł sztuki, zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez radę miejską Amsterdamu na pytania rady miasta.

Gmina, która jest właścicielem dzieł sztuki, sprawdzi, czy można podjąć dalsze kroki. W 1976 r. Gmina Amsterdam wydała 25 dzieł sztuki wypożyczonych - wówczas jeszcze - szpitalowi Slotervaart. Więcej prac pożyczono później.Na wniosek gminy Stedelijk Museum przekazało rejestrację i zarządzanie administracyjne sztuką. Wstępna inwentaryzacja w 2009 r. Wykazała, że ​​wiele prac nie było już w szpitalu. Podczas tej inspekcji znaleziono tylko trzy obrazy.

W grudniu ubiegłego roku, dwa miesiące po bankructwie, Stedelijk Museum wezwało kuratora MC Slotervaarta do zlokalizowania zaginionych dzieł sztuki i poprosiło ich, aby dopilnowali, aby nie zniknęły. Gmina bada obecnie, w jaki sposób 24 zaginione dzieła sztuki mogły zniknąć. Gmina poprosiła odbiorcę MC Slotervaart o ich zwrot.
Nu.nltekst alternatywnyOudere Artikelen