Kontrola osób pobierających bijstand.
22 Czerwiec 2019
Po intensywnej kontroli mieszkańców Rotterdamu, uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, gmina odnotowała oszczędności w wysokości 12,6 mln euro w 2018 r.

Ponadto miasto nałożyło grzywny w wysokości 2 milionów euro na prawie 3000 osób w Rotterdamie, które nie spełniły obowiązku dostarczania informacji, na przykład dlatego, że nie zgłosiły, że mieszkają razem z partnerem lub mają dodatkowe dochody.

Gmina domaga się zwrotu z odsetkami niesłusznie otrzymanego zasiłku bijstand. Oszustwa związane z tym zasiłkiem z pomocy społecznej jest na wysoką skalę i jest niedopuszczalne. „Jednocześnie nie każdy, kto zapomni przekazać istotne informacje, musi być natychmiast oznaczony jako oszust ”- powiedział radny Richard Moti (Praca i dochód).
„Robimy kontrolę , aby skupić się na tym, gdzie szansa na złapanie jest największa i kontrolować ją w sposób ciągły”, powiedział PvdA. Według kontroli wiele osób pobierało bijstand nie zgodnie z prawem. Teraz będą musieli zwrócić otrzymany zasiłek z odsetkami. Według gminy nie są to małe kwoty.
Hartvannederlands.nlOudere Artikelen