Kontrowersyjny plan obowiązkowej pomocy dla osób psychicznie chorych.
14 Sierpień 2019
Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie otrzymali pomocy w szpitalu, mogą dosłownie być przetrzymywani we własnych domach przez jednego lub więcej świadczeniodawców, zgodnie z normami z którymi świadczeniodawcy będą pracować w przyszłym roku. Możliwe stanie się również zakazanie dostępu do obszarów potencjalnie niebezpiecznych, takich jak kuchnia.


Środki wynikają z nowego prawodawstwa. Wiadomo już, że od 1 stycznia osoba z zaburzeniem psychicznym lub niepełnosprawnością intelektualną może otrzymać opiekę wbrew swojej woli. Również w sytuacji domowej. Jasne już jest jak będzie wyglądało na przykład „ograniczenie swobody przemieszczania się” lub „ograniczenie swobody”.


Na przykład dostawcy usług opieki będą wkrótce mogli nadzorować poprzez kamery osoby, które stanowią zagrożenie, i badać ich życie lub zakwaterowanie w poszukiwaniu alkoholu, narkotyków lub niebezpiecznych przedmiotów. Ponadto opiekun lub lekarz może zabrać telefon komórkowy lub laptop pacjenta jeśli uzna, że jest to konieczne. „Ogólnie rzecz biorąc, zaangażowane osoby postrzegają to jako radykalną formę mimowolnej opieki”, pisze o tym Ministerstwo Zdrowia.

Kiedy przymus stosuje się jako „ostateczne lekarstwo”, powinien on być jak najkrótszy, bezpieczny i humanitarny. Ministrowie zdrowia Hugo de Jonge i Paul Blokhuis podkreślają w opublikowanym rozporządzeniu, że przymusową opiekę można zapewnić tylko w najbardziej ekstremalnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec wyrządzeniu przez tę osobę lub komuś innemu krzywdy.
Ad.nl

Oudere Artikelen