Niemcy nie mogą wprowadzić opłat dla zagranicznych kierowców .
19 Czerwiec 2019Niemieckie plany wprowadzenia opłat za przejazd samochodów osobowych na drogach federalnych naruszają europejskie przepisy, orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wtorek.

Opinia jest uderzająca, ponieważ rzecznik generalny stwierdził wcześniej, że droga płatna nie jest dyskryminująca. Decyzja Rzecznika Generalnego jest zazwyczaj przestrzegana, ale nie w tym przypadku. Holandia i Austria udały się do Europejskiego Trybunału, aby zakwestionować niemieckie plany, ponieważ środek dyskryminowałby zagranicznych kierowców.


Zgodnie z planem w stosunku do niemieckich kierowców miało nastąpić obniżenie podatku drogowego i nie dotyczyłoby to zagranicznych kierowców. Środek rzeczywiście dyskryminuje zagranicznych kierowców. Trybunał stwierdza obecnie, że rzeczywiście istnieje „pośrednia dyskryminacja ze względu na narodowość” oraz że plany „naruszają zasady swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług”.

„Opłata ta jest dyskryminująca, ponieważ w praktyce jej ciężar ekonomiczny spoczywa wyłącznie na posiadaczach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich”, kontynuuje Trybunał Europejski.

W związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału środek ten został anulowany. Niemcy mogą wprowadzić opłatę, ale wtedy kraj musi to zrobić w sposób, który nie jest dyskryminujący dla zagranicznych kierowców. Rzadko zdarza się, aby państwo UE wniosło powództwo o uchybienie zobowiązaniom wobec innego państwa członkowskiego. W tym przypadku zdarzyło się to tylko osiem razy.
Nu.nlOudere Artikelen