Nowy projekt CLA zwiększa bezpieczeństwo pracowników tymczasowych.
21 Lipiec 2019
Nowy projekt umowy CAO daje 850 000 pracowników tymczasowych w Holandii większe bezpieczeństwo pracy, lepszą pozycję prawną i wskazówki, aby móc pracować w sposób zrównoważony.

Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe zgłosiły taki wniosek w piątek. Jeśli umowa zostanie zatwierdzona, byłaby to największa rewizja umów zbiorowych z ostatnich 25 lat w tym sektorze. Doświadczenie zawodowe jest nagradzane w ramach nowego układu zbiorowego pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku stałych pracowników.

Do tej pory, z każdym nowym zadaniem, pracownicy tymczasowi ponownie zaczynali pracę z najniższą skalą płac. Ponadto każda nowa umowa o pracę czasową z tym samym pracownikiem ma trwa
co najmniej cztery tygodnie w ramach projektu umowy. Stale odnawiane codzienne lub tygodniowe umowy nie będą już obowiązywać w ramach nowego CLA, co daje pracownikom tymczasowym nieco większą pewność w przypadku choroby.
Trzeba podwyższyć wynagrodzenie, między innymi, za pracę wymagającą dużego wysiłku fizycznego i nieregularną, jeśli jest ona zgodna z układem zbiorowym pracodawcy. Wynagrodzenie za urlop ma być również zwiększone z 8 procent do 8,33 procent, a pracownicy tymczasowi mają być uprawnieni do dodatku za koszty podróży, jeśli regularni pracownicy firmy również je otrzymują.

Dzięki tej umowie obie umowy o pracę, tymczasową i stałą mają być sobie równe. Zmniejszyłoby to ryzyko uchylania się od układów zbiorowych. W nowej umowie warunki zatrudnienia byłyby również łatwiejsze do odczytania, a agencje zatrudnienia powinny lepiej wyjaśnić system wynagrodzeń. „Różnica między zatrudnieniem stałym a zatrudnieniem tymczasowym nieznacznie się zmniejszyła w przypadku tego CLA”, mówi Marten Jukema, który prowadził negocjacje w imieniu związku zawodowego CNV. Strony negocjujące chcą w tym roku zawrzeć nowe umowy dotyczące nowego systemu emerytalnego. Nowe układy zbiorowe wejdą w życie 30 grudnia 2019 r.
Nu.nl
Oudere Artikelen