Po raz pierwszy brakuje urzędników i prawników.
06 Wrzesień 2019


Niedobór na rynku pracy nie wydaje się na razie zlikwidowany, informuje UWV. Utrzymuje się niedobór w takich obszarach, jak opieka zdrowotna, edukacja i logistyka, podczas gdy w innych sektorach coraz trudniej jest zapełnić wolne miejsca.

UWV publikuje te ustalenia w rocznym raporcie na temat wolnych miejsc pracy, które są trudne do obsadzenia. Całkowity udział wakatów trudnych do obsadzenia pozostaje w przybliżeniu taki sam i wynosi 45 procent.

Wzrasta jednak liczba miejsc pracy, które nie są obsadzone: po raz pierwszy obejmuje to również stanowiska w służbie bezpieczeństwa i sektorze prawnym, do których należy potrzeba prawników spółek i kandydatów na notariuszy z zakresu prawa cywilnego.Po raz pierwszy występuje także deficyt w niektórych zawodach rządowych. Jest zbyt mało urbanistów i pracowników odpowiedzialnych za politykę w zakresie środowiska lub planowania przestrzennego. Niedobór pracowników rozprzestrzenił się szeroko na rynku pracy, mówi Freek Kalkhoven, doradca pracy w UWV.

„Tradycyjne sektory deficytowe - opieka zdrowotna, budownictwo, edukacja i logistyka - są ponownie reprezentowane, ale po raz pierwszy widzimy wśród nich„ funkcje biurowe ”. Prawników i księgowych również trudno jest znaleźć. ”

W ubiegłym roku UWV posiadało 80 zawodów, które musiały poradzić sobie z niedoborem personelu. W tym roku ustalają 140. Kalkhoven: ,, Należy zwrócić uwagę na ten wzrost. W tym roku byliśmy w stanie dokładniej odwzorować zawody z tym problemem. Być może zawód należał do niego w ubiegłym roku, ale nie mogliśmy tego ustalić z całą pewnością ”.


Na stanowiska, które są bardzo poszukiwane, nadal brakuje osoby o określonej wiedzy i umiejętnościach. W ponad połowie przypadków są to zawody, o które proszeni są specjaliści z wykształceniem średnim zawodowym. Jednak wolne miejsca pracy w zawodach bez wymagań wstępnych stają się trudniejsze do obsadzenia przez pracodawców.
Ad.nlOudere Artikelen