Podatnicy z Helmond mają mniej zastrzeżeń do decyzji podejmowanych przez ich gminę.
15 Sierpień 2019Mieszkańcy Helmond mają mniej zastrzeżeń do decyzji podejmowanych przez ich gminę. Od 2015 r. Liczba ta stale spada z 353 do 197 w zeszłym roku.

Ludzie głównie nie zgadzają się z różnego rodzaju pozwoleniami lub kwestiami związanymi ze specjalną pomocą, prawem dotyczącym młodzieży i ustawą o pomocy społecznej. Zbyt często składają skargi za późno w „kwestiach społecznych”. Dzieje się tak od kilku lat, choć zauważalna jest poprawa. Jest to podsumowane w rocznym raporcie komitetu sprzeciwów, który doradza gminie, gdy obywatele kwestionują ich decyzję.
Podobnie jak w ubiegłym roku przedstawicielom gminy zaleca się „przesuwać nieco długość czasu do składania skarg” po złożeniu oficjalnego „bezwaar" i nie trzymać się zbyt sztywno przepisów. Kierownicy powinni również wcześniej i częściej kontaktować się z obywatelami, aby uniknąć długotrwałego postępowania. „Zwykle przynosi to również korzyści w relacjach z zaangażowanym obywatelem” - mówi komitet. Nawiasem mówiąc, rada w Helmond i tak zignorowała tą radę.

Spośród wszystkich rozpatrzonych skarg, około jedna czwarta została uznana za uzasadnioną w ubiegłym roku, pozostałe zostały bezpodstawne, lub niezgodne z prawdą. Obywatele, którzy odwołali się od decyzji do sądu lub odwołali się do Rady Stanu, nadal twierdzą, że mieli rację. Według sądu tylko w trzech z 34 przypadków jest uzasadniona.
Ed.nl


Oudere Artikelen