PostNL i Sandd mogą się połączyć.
28 Wrzesień 2019
Rząd zdecydował, że firmy pocztowe PostNL i Sandd mogą się połączyć. Na początku tego miesiąca organ nadzoru rynku i konsumentów (ACM) zabronił takiego połączenia, ale sekretarz stanu Mona Keijzer do spraw gospodarczych wyraża teraz zgodę. Stawia jednak warunek: znaczki nie mogą stać się zbyt drogie.

Jest to decyzja historyczna: nigdy wcześniej rząd ACM nie uchylił wyroku ACM. Na początku tego miesiąca ACM stwierdził, że połączenie PostNL i Sandd stworzy monopol w dziedzinie dostarczania poczty. „Ludzie, firmy i rządy będą zatem płacić więcej za wysyłanie poczty”, ostrzegł prezes zarządu ACM Martijn Snoep. Ceny mogą wzrosnąć nawet o 30 do 40 procent.


tekst alternatywny


Sekretarz stanu Keijzer wykorzystuje teraz swoją moc, aby zignorować wyrok ACM: robi to, aby dostarczanie poczty było „przystępne, dostępne i niezawodne” na kurczącym się rynku, powiedziała w izbie niższej.


Keijzer mówi, by narzucić obu firmom surowe warunki. W ten sposób ograniczy cenę, którą PostNL będzie wkrótce mógł obciążać klientów biznesowych i konsumentów. „Cena znaczków nie może wzrosnąć szybciej niż faktyczne koszty z tego tytułu”, mówi Keijzer. „PostNL nie może również odmawiać dostępu do swojej sieci innym firmom pocztowym”.

Ad.nltekst alternatywnyOudere Artikelen