Syryjczyk zagrożeniem dla porządku publicznego.
16 Wrzesień 2019tekst alternatywny


Syryjczyk, który szpiegował w Niemczech dla syryjskiej państwowej służby bezpieczeństwa, musi opuścić Holandię. Nie wolno mu również wjechać na terytorium Holandii przez dziesięć lat. Taki wyrok wydał Sąd.

W 2017 roku mężczyzna wyjechał z Niemiec do swojej żony i dzieci, które już przebywały w Holandii. Wystąpił tutaj o azyl. Według Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa mężczyzna ten stanowi zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa w Holandii.
tekst alternatywny
Sędzia stwierdził, że podczas pobytu w Niemczech mężczyzna przekazał syryjskiej służbie bezpieczeństwa informacje o członkach opozycji syryjskiej, którzy przebywali w naszym sąsiednim kraju. Według sądownictwa służby syryjskie przeprowadziły aresztowania na dużą skalę i torturowała zatrzymanych.

Zgodnie z konwencją ONZ o uchodźcach osoby nie otrzymają statusu uchodźcy, jeżeli popełniły zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko pokojowi lub ludzkości.
Hartvannederlands.nl


tekst alternatywny

Oudere Artikelen